SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

Przeznaczenie certyfikat niekwalifikowanego.

Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tych certyfikatów nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.
Dodatkowo za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego możemy szyfrować i chronić pocztę, podpisywać dokumenty, podpisywać emaile.

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski