SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

      KIR S.A. zajmuje się wydawaniem certyfikatów klucza publicznego od ponad 10 lat.
Pierwszymi odbiorcami certyfikatów wydawanych przez Izbę były Banki - Uczestnicy systemów rozliczeniowych prowadzonych przez Izbę.
Certyfikaty kwalifikowane wydawane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR są generowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Szczegóły dotyczące zawartości kwalifikowanych certyfikatów są ustalane z Klientem.
Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.


Każdy certyfikat kwalifikowany wydany przez KIR S.A. zawiera następujące informacje:

• dane o subskrybencie;

• parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie;

• zakres zastosowania certyfikatu;

• wysokość kwoty do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu;

• informacje określające zakres uprawnień subskrybenta;

• informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski