SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

   Witam na naszej stronie informującej o świadczonej pomocy w zakresie rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Aktualna wersja oprogramowania SOD Offline: 8.114 z dnia 1.02.2013r. Aplikację SODiR Off-Line można pobrać ze strony:  www.pfron.org.pl

Aby skorzystać z programu należy pobrać instalator, a następnie uruchomić go w celu instalacji programu po raz pierwszy lub w celu aktualizacji do bieżącej wersji.  W przypadku aktualizacji należy podczas instalacji wskazać katalog,
w którym znajduje się poprzednia wersja aplikacji. Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików.

Wymagania techniczne:
Do uruchomienia aplikacji SODiR OffLine wykonanej w technologii java applet wymagany jest komputer o minimalnych parametrach:
Procesor: Pentium II 350 MHz, Pamięć RAM: 64 MB (zalecane 128 MB)
Aplikacja może być uruchamiana na komputerach z jednym z systemów
operacyjnych:
    Windows 98
    Windows 2000 + SP4
    Windows NT + SP6
    Windows XP (wersja 32 bitowa)
    Windows Vista (wersja 32 bitowa)
Dodatkowo musi być zainstalowana maszyna wirtualna Java (JVM) w wersji wersji JRE 6.0 update 7. Opis szczegółowy na stronie PFRON: www.sod.pfron.org.pl

 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski