SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

Aktualną wersją programu "Płatnik" jest 8.01.001A, do pobrania na stronie: http://212.160.157.152/dystrybucja/a1_8_01_001a/Setup.exe

Nowy certyfikat ZUS:
W dniu 30 marca wygasa obecny certyfikat ZUS "PE-1-ZUS-EWD".
W celu pobrania należy zapisać plik w wybranej lokalizacji na dysku.
Pobierz: http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem

Instalacja w programie Płatnika:
W menu Przekaz Elektroniczny/Certyfikaty, należy wybrać opcję "Pobierz i rejestruj certyfikat ZUS".
Aktualizacja certyfikatu jest niezbędna do przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.

 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski