SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

Podpis elektroniczny  bazuje na algorytmach szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania tego typu szyfrów są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny.
Klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela, zaś klucz publiczny wraz z informacjami o właścicielu, w postaci certyfikatu klucza publicznego jest udostępniany wszystkim zainteresowanym.

W praktyce złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego z mocy prawa podpisom własnoręcznym polega na:
- na wskazaniu dokumentu do podpisania i postępowaniu zgodnie z zaleceniami
aplikacji, która poprosi o włożenie karty do czytnika i podanie kodu PIN,
co pozwoli, przy pomocy klucza prywatnego zapisanego na karcie wygenerować
podpis elektroniczny pod wskazanym dokumentem.

Aby to zrobić trzeba się zaopatrzyć w zestaw do jego składania.
Na podstawowy zestaw składa się:
- certyfikat kwalifikowany
- karta kryptograficzna
- aplikacja do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych
- czytnik kart

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski